VERKKOKAUPAN MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

YLEISTÄ
Verkkokaupassa www.cleor.fi tuotteiden myyjänä on Cleor Oy (y-tunnus 2926944-1, Lastausväylä 4, 60100 Seinäjoki). Asiakkaiden ja Cleor Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan näitä sopimusehtoja ja yritysasiakkaiden kanssa Suomen kauppalakia. Verkkokauppa on suunnattu yritysasiakkaille, mutta kuluttaja-asiakkaiden kanssa sovellamme Suomen kuluttajalainsäädäntöä

Cleor Oy ei vastaa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Cleor Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (ylivoimainen este). Tällaisessakin tilanteessa Cleor Oy pyrkii palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja ilmoittaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Cleor Oy:lla on oikeus päivittää näitä ehtoja harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat luettavissa cleor.fi -sivustolla.

RIITOJEN RATKAISU
Mikäli osapuolten välille syntyy kaupasta tai näistä sopimusehdoista erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asian saattamiseksi vireille kuluttajariita-lautakuntaan, tulee kuluttaja-asiakkaan ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan.

TUOTTEIDEN TILAAMINEN

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti tuotteiden tuotetietoihin ennen tilaamista. Kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot löytyvät verkkokaupasta tuotteen tuotekortilta. Cleor Oy varaa oikeuden rajoittaa tarjoustuotteiden sekä rajoitettujen varastoerien asiakaskohtaista ostomäärää.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen verkkokaupasta. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista, sopimusehtojen hyväksymistä ja maksamista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse osoitteessa myynti@cleor.fi. Tässä tapauksessa myyjä kirjaa tilattavat tuotteet suoraan järjestelmään ja maksu suoritetaan myyjän ja asiakkaan sopimalla maksutavalla. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas hyväksyy myyjän esittämät tuotteet ja hinnat.

Cleor Oy lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään tilausta.

Cleor Oy:lla on oikeus olla hyväksymättä tilausta. Cleor Oy saattaa olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi sen vuoksi, ettei tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ole enää saatavilla.

Asioidessaan Cleor Oy:ssa asiakkaan tulee aina antaa itsestään oikeat ja täydelliset tiedot. Vaadittavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, postiosoite sekä erikseen toimitusosoite, mikäli tuotteet toimitetaan eri osoitteeseen. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

MITTATILAUS- JA POISTOTUOTTEET

Mittatilaustuotteet
Cleor Oy:ssa on myynnissä asiakkaan tilauksen perusteella määrämittaan leikattavia tai valmistettavia tuotteita, kuten äärimittoihin perustuvia mattotuotteita, peilejä, ilmoitustauluja jne. sekä pituuteen perustuvia kiskotuotteita, kaiteita jne. ja muita mittatilaustuotteita, joiden mitta-, väri- tms. valinnat asiakas tekee verkkokaupassa tilaamisen yhteydessä ennen tuotteen siirtämistä ostoskoriin. Cleor Oy ei vastaa asiakkaan valinnoissa mahdollisesti tekemistä virheistä. Asiakkaan tulee tarkistaa aina tilauksesta saamansa tilausvahvistus.

Mittatilaustuotteita voi tilata myös sähköpostitse tai suoraan myynniltä, jolloin myyjä tekee tarjouksen tuotteesta asiakkaan toiveiden mukaan. Tarjous toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse ja sen voimassaoloaika ilmoitetaan tarjouksella.

Mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia mittatilaustuotteeseen siinä vaiheessa, kun asiakas on jo hyväksynyt tilauksen tai tuote on jo valmistuksessa, voivat kyseiset muutokset nostaa annettua hintaa tai olla mahdottomia toteuttaa tuotantoteknisistä syistä ja asiakas joutua tilaamaan uuden tuotteen. Mahdollisista tilaamisen jälkeen tapahtuvista muutoksista tulevat lisäkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Mittatilaustuotteilla ei ole palautusoikeutta.
Poistotuotteet
Cleor Oy:n verkkokaupassa on myynnissä poistotuotteita, jotka ovat valikoimasta poistuvia tuotteita, mallikappaleita, asiakaspalautuksia, kausituotteita ja erikoiseriä.

Tuotteet myydään normaaliin tapaan verkkokaupasta ja tiedot toimituskustannuksista sekä -ajasta löytyy poistotuotteen tuotekortilta. Cleor Oy takaa, että itse tuote on tuotekortilla esitettyjen tietojen mukainen. Tuote voi olla kertaalleen asennettu, toimitettu tai se voi sisältää tuotetiedoissa kerrottuja puutteita tai virheitä. Pakkaus saattaa olla avattu tai rikkinäinen, mutta tuote suojataan asiallisesti kuljetusta varten. Kuluttaja-asiakkailla on palautusoikeus koskien verkkokaupasta ostettuja poistotuotteita.

HINNAT JA MAKSAMINEN
Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan, ostoskorista ja tilausvahvistuksesta ilmenevän hinnan perusteella.

Jos verkkokaupassa ilmoitetussa hinnassa on ollut virhe, ei hinta sido Cleor Oy:tä. Selvissä hintavirhetapauksissa Cleor Oy voi vedota erehdykseen, mikäli kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Cleor Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen ilmeisissä tuote- tai hintavirhetapauksissa.

Hinnat on esitetty arvonlisäverottomina ja kassalla niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelykuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen sekä välittömästi tilauksen yhteydessä että tilauksesta asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

Cleor Oy voi toisinaan tarjota asiakkaidensa käyttöön erilaisia alennuskoodeja. Alennuskoodeilla saa lähtökohtaisesti alennuksen vain tuotteista, ei toimituskuluista. Alennuskoodeihin voi liittyä tuotekohtaisia rajoituksia. Asiakas voi pääsääntöisesti käyttää samaa alennuskoodia vain kerran. Alennuksen saamiseksi alennuskoodin tulee olla voimassa tilauksen tekohetkellä ja se tulee rekisteröidä tilauksen yhteydessä. Alennusta ei voi aktivoida tilaukseen jälkikäteen. Yhteen tilaukseen voi käyttää vain yhden alennuskoodin. Jos tuotteita palautetaan, alennuskoodin ehtojen täyttymisedellytykset tarkistetaan.

Tilaus maksetaan kokonaisuudessaan tilausprosessin lopussa käytettävissä olevilla maksutavoilla. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakkaan tilaus lähtee verkkokaupasta Cleor Oy:n käsittelyvaiheeseen. Maksun välittämisessä käytetään SSL-salattua tietoliikenneyhteyttä, jolloin maksaminen ja asiakkaan tiedot on suojattu alalla yleisesti tietoturvalliseksi katsotulla tavalla. Järjestelmä sisältää ominaisuuden ostaa tuotteet laskulla tunnistetuille ja luottopäätöksen saaneille yritysasiakkaille.

Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissään mitään ilmoitetuista maksutavoista, on asiakkaan mahdollista tehdä tilaus Cleor Oy:n myyntipalvelun kautta sähköpostilla tai puhelimitse. Tällöin myyntipalvelu kirjaa tilauksen järjestelmään ja lähettää ennakkolaskun asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Maksamalla laskun asiakas vahvistaa tilauksensa ja hyväksyy sen sisällön. Tilauksen käsittely siirtyy eteenpäin, kun suoritus on tullut Cleor Oy:n tilille.
TUOTTEEN SAATAVUUS JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN
Cleor Oy pyrkii siihen, että saatavilla olevista tuotteista olisi verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot, mutta ei kuitenkaan aina voi taata tietojen virheettömyyttä, eikä myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä. Tiettyjä tuotteita valmistetaan vain tilauskohtaisesti tai rajallinen määrä, tai tuote saattaa muutoin olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Mikäli kyseessä on ennakkomyyntituote, saattaa toimitusajankohta olla useamman kuukauden päästä tilauksesta. Ennakkomyyntituotteen arvioitu toimitusajankohta ilmoitetaan tuotekortilla.

Jos tuotteiden toimittaminen viivästyy arvioidusta ajankohdasta, Cleor Oy pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä asiakkaalle käyttäen asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja ja antamaan asiakkaalle uuden arvion tuotteen toimitusajankohdasta. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden arvion toimitusajankohdaksi, mikäli asiakas ei viivytyksettä ilmoituksen saatuaan vaadi tilauksen purkamista toimituksen viivästymisen johdosta. Mikäli tilauksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Cleor Oy ilmoittaa tästä asiakkaalle mahdollisimman pian asiakkaalle.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Cleor Oy hyvittää asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen osalta.

Cleor Oy:sta tilatut tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti suoraan tavarantoimittajien varastoilta ja tehtailta. Cleor Oy ei vastaa toimitusten viivästymisestä tai kaupan purkautumisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuluttaja-asiakkailla on kuitenkin oikeus vedota tuotteiden toimittamisen viivästymisestä johtuviin kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiinsa. Cleor Oy ei vastaa viivästyksestä, jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida lainkaan toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot).

TOIMITUS
Cleor Oy toimittaa tuotteita Manner-Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin, pois lukien poste restante -osoitteet. Tuotteiden arvioitu toimitusaika ja -tapa ovat tuotekohtaisia ja ilmoitetaan tuotekortilla.

Kotiin toimitettavat tuotteet kuljetetaan kohdeosoitteeseen, mutta toimitukseen ei kuulu esimerkiksi tuotteen siirtämistä rakennuksen yläkertaan tai sisäänkantoa eli haalausta. Suuret tuotteet toimitetaan jakeluauton viereen paikkaan, johon kunkin tuotetyypin kuljettamiseen tarvittavalla kuljetuskalustolla (täysperävaunusta pakettiautoon) pääsee. Kuljetusyritys ottaa yhteyttä ennen toimitusta. Noutopaikkaan (Posti tai Matkahuolto) toimitettavista tuotteista asiakas saa sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa. Tilauksen sisältäessä eri valmistajien tuotteita, ne toimitetaan erikseen.

Noutopaikasta lunastamattomat paketit ja paketit, joiden vastaanottamisesta asiakas on kieltäytynyt, palautuvat Cleor Oy:lle. Tällöin Cleor Oy on oikeutettu perimään asiakkaalta tuotteen palautumisesta aiheutuneet kulut.

Cleor Oy:sta tilattujen, asiakkaalle kuljetettavien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana vastaa Cleor Oy.

Mikäli asiakas haluaa tilata tuotteita Ahvenanmaalle, saaristoalueille tai ulkomaille, hän voi ottaa yhteyttä osoitteeseen myynti@cleor.fi. Myyntihenkilökunta selvittää, onko toimitus mahdollinen ja aiheuttaako se lisäkustannuksia. Toimituksen ehdoista sovitaan tällöin erikseen. Cleor Oy toimittaa tilaukset Ahvenanmaalle ilman arvonlisäveroa. Asiakkaan täytyy tullata lähetys ja maksaa tullauksen yhteydessä arvonlisävero. Lisätietoa tullaamisesta saa Tullin sivuilta.

TUOTTEIDEN TARKASTAMINEN, REKLAMAATIOT, VIRHEVASTUU SEKÄ TAKUU

Tuotteen tarkastaminen ja kuljetusvaurio
Kun asiakas on vastaanottanut toimituksen, tulee hänen viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Mikäli tuote toimitetaan suoraan asiakkaalle kuljetusliikkeen toimesta, tulee asiakkaan olla vastaanottamassa kuljetusta. Asiakkaan tulee tavaraa vastaanottaessaan tarkistaa, että toimitus on sen mukana toimitettavan kuljetusasiakirjan (rahtikirja/lähete) mukainen ja vahingoittumaton.

Jos asiakas havaitsee kuljetusvaurion, tulee hänen tehdä siitä merkintä kuljetusasiakirjaan. Ilman mitään merkintää kuljetusasiakirjassa vastuu sellaisista virheistä, jotka ovat jo toimitushetkellä havaittavissa, jää asiakkaalle. Lisäksi asiakkaan tulee viivytyksettä virheen havaittuaan tehdä reklamaatio Cleor Oy:n asiakaspalveluun.
Reklamaatiot ja virhevastuu
Jos asiakas havaitsee tuotteen olevan virheellinen tai rikki, tulee tuotteesta tehdä viivytyksettä reklamaatio asiakaspalveluun. Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus ilmoittaa virheestä kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen (kuitti/tilausvahvistus) reklamaation yhteydessä. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Myymälähenkilöstö ei käsittele muita kuin myymälästä mukaan ostettujen tuotteiden reklamaatioita.

Mikäli tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Cleor Oy:lla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote. Cleor Oy vastaa tuotteen virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti yksin tai yhdessä tuotteen valmistajan kanssa. Yritysasiakkaiden osalta Cleor Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä.

Cleor Oy:n vastuu ei kata tuotteen vioittumista toimituksen jälkeen, tuotteen normaalia kulumista eikä tuotteen käyttöohjeiden ja hoito-ohjeiden vastaisesta käytöstä, huollosta tai muun kuin Cleor Oy:n tekemien korjaustoimenpiteiden takia aiheutunutta vioittumista.

Takuu
Cleor Oy ei myönnä tuotteille erillistä takuuta. Tuotteiden mahdollinen takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Tuotetiedoissa on kerrottu tuotteen mahdollinen takuuaika. Cleor Oy:sta tilattujen tuotteiden takuutodistuksena toimii tilauksen yhteydessä saatu tilausvahvistus. Asiakkaan tulee säilyttää takuutodistus koko takuuajan.

Osa Cleor Oy:ssa myynnissä olevista tuotteista edellyttää luvat omaavan ammattilaisen tekemää asennusta. Esimerkiksi suuri osa sähkötarvikkeista ovat sellaisia, jotka saa asentaa vain rekisteröity sähköalan ammattilainen. Sähköasennuksista löytyy lisätietoa Tukesin sivuilta, mistä löytyy myös urakoitsijarekisteri.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Cleor Oy käsittelee asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Cleor Oy:n verkkokauppa käyttää evästeitä.

0